YHDISTYKSEN EETTISET SÄÄNNÖT
1. Burmillakasvatuksen päämääränä tulee ensisijaisesti olla terveiden kissojen kasvattaminen, joilla on burmillalle tyypillinen ihmisläheinen luonne yhdessä rodunomaisen ulkonäön kanssa. Kasvattajan tulee noudattaa tätä periaatetta. Kasvattajan tulee kriittisesti arvioida ja valita siitokseen käytettävät yksilöt.

2. Kasvattajan tulee pitää kirjaa kissojensa terveydentilasta, rokotuksista ja astutuksista ja rekisteröidä syntyvät pennut ainakin yhteen kissajärjestöön, esim. FIFé.

3. Kasvatukseen tulee käyttää ainoastaan terveitä kissoja, joilla ei ole perinnöllisiä sairauksia ja jotka eivät merkittävästi poikkea burmillan rotumääritelmästä. Mikäli kasvatukseen jo käytetyissä kissoissa ilmenee perinnöllisiä sairauksia, on niistä tiedotettava näiden kissojen jälkeläisten omistajille sekä yhdistykselle.

4. Naaraita ei tule astuttaa ennen 1 vuoden ikää paitsi siinä tapauksessa, että terveydelliset syyt puoltavat astuttamista 1 vuoden ikää aikaisemmin. Naaraiden tulee astutushetkellä olla erinomaisessa/hyvässä kunnossa.

5. Siitoskollia tulee tarjota vain rekisteröityjen burmillojen omistajille, ensisijaisesti Suomen Burmillat ry:n jäsenille ja aina etukäteen harkiten suunnitellun yhdistelmän hyötyjä ja haittoja sekä siitoskollin käytön suhteellista vaikutusta burmillojen geenipooliin Suomessa. Siitoskollin käytön ehdoista on syytä sopia kirjallisesti etukäteen, ottaen huomioon mahdolliset tulevat ongelmat naaraan raskaudessa.

6. Kasvattajan tulee ennen astutusta realistisesti arvioida mahdollisuudet löytää kaikille tuleville pennuilleen koti ja tulee pidättäytyä kasvattamasta pentueita, mikäli niiden sijoittaminen hyviin koteihin tuottaa ongelmia. Kasvattajan tulee tarkkaan arvioida ajankohta, jolloin pentueen kasvattaa, jotta pentueita ei ole liikaa samaan aikaan tarjolla, koska se vaikeuttaa uusien kotien etsimiseen pennuille, kasvatammehan pientä rotua. Samasta syystä kasvattajien tulee ottaa muut kasvattajat huomioon ja solidaarisesti antaa jokaiselle vuoronsa pentueen kasvattamiseen. Kasvattajan tulee huolehtia, että lemmikiksi myytyä pentua ei käytetä kasvatustarkoitukseen.

7. Kissoille tulee tarjota edellytykset terveeseen, virikkeelliseen elämään ja hyvään huolenpitoon. Kissoille tulee tarjota riittävästi tilaa, mahdollisuuksia liikuntaan ja kiipeilyyn, turkin hoitoa, puhtaita hiekka-astioita sekä riittävästi hyvälaatuista ruokaa sekä vettä. Kasvattajan tulisi varmistaa, että burmillaa ei päästetä koskaan ulkoilemaan ilman valvontaa.

8. Kissoja ei tule luovuttaa edelleen myytäväksi, lahjoittaa ilmaiseksi tai myydä huomattavasti yleistä hintatasoa halvemmalla.

9. Kasvattajan tulee ennen pennun myyntiä kasvatustarkoitukseen varmistaa, että ostaja on tietoinen kasvatukseen liittyvistä kuluista, kissoista huolehtimiseen vaadittavasta ajasta, tarvittavista tiloista ja välineistä, vastuusta sijoittaa syntyvät pennut hyviin koteihin sekä vastuusta ostajia ja muita kasvattajia kohtaan. Kasvattajaksi aikovaa tulee kannustaa liittymään Suomen Burmillat ry:n. Kissan myyjän tulee varmistaa, että ostaja tietää, mitä kissan hyvään hoitoon kuuluu sekä tarjoutua antamaan tarvittaessa opastusta.

10. Kasvattajan tulee antaa rehellistä tietoa myymänsä pennun ominaisuuksista lemmikkinä, jalostuskissana tai näyttelykissana. Jokainen jalostus- tai näyttelykissa tulee myydä kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään myyjän vastuut mikäli kissa osoittautuu steriiliksi tai omaa perinnöllisen virheen, joka estää kissan näyttelyttämisen tai käytön kasvatukseen. Toimenpiteet takuuasioissa määrittelee jokainen kasvattaja itse. Mahdollisista varausmaksuista tulee antaa vahvistus ostajalle, jossa määritellään ehdot mikäli ostaja muuttaa mieltään. Myytyjen pentujen mukana seuraa rekisterikirja. Kissan tulee luovutushetkellä olla asianmukaisesti rokotettu ja madotettu sekä puhdas sisä- ja ulkoloisista ja ihosienestä. Kissan mukana tulee antaa kirjalliset ohjeet kissan hoidosta ja ruokinnasta. Kasvattajan tulee antaa rehellistä tietoa muista yhdistyksen kasvattajista ja pidättäytyä hintakilpailusta.

11. Suomen Burmillat ry:n jäsenenä käyttäydyn kaikissa tilanteissa ja erityisesti kissanäyttelyissä, joko näytteilleasettajana tai katselijana siten, että se luo myönteistä ilmapiiriä burmillarodulle ja kissaharrastukselle. Noudatan kissajärjestöjen sääntöjä. Olen hyvä häviäjä ja käyttäydyn korrektisti voittaessani muistaen, että tyytyväinen, terve kissa on paljon tärkeämpi asia kuin voittoruusukkeet. Kannustan kaikkia burmillan ostajia liittymään Suomen Burmillat ry:n jäseniksi.

12. Sopimukset tulee tehdä aina kirjallisena, mm. siitoskollin käyttö, myyntisopimukset, varausmaksut ym. Myös käteismaksuista tulee tehdä kuitit molemmille osapuolille.

13. Yhdistyksen jäsenenä sitoudun noudattamaan näitä sääntöjä kasvatustoiminnassani. Sääntörikkomukset voivat johtaa kurinpitotoimiin yhdistyksen taholta.

<< Takaisin